Giáo dục học là gì? Tìm hiểu khái niệm và đối tượng nghiên cứu

Giáo dục học là gì? Tìm hiểu khái niệm và đối tượng nghiên cứu

Giáo dục học là gì? Nghiên cứu giáo dục học muốn được kết quả tốt nhất, thì điều quan trọng là chúng ta phải nắm được vững chắc các kiến thức công cụ, đầu tiên là các phạm trù, các kiến thức cơ bản. Như thế chúng ta mới thực hiện tốt cuộc nghiên cứu, phát triển được khả năng tư duy khoa học trong lĩnh vực này.

Khái niệm giáo dục học là gì?

Cùng thietkewebsitegiaoduc.com nắm chắc các khái niệm của giáo dục học.

Theo nghĩa rộng, Giáo dục học: Là sự hình thành nhân cách được tổ chức có mục đích, thông qua các hoạt động và các quan hệ giữa nhà Giáo dục với người được giáo dục nhằm giúp người được giáo dục chiếm lĩnh những kinh nghiệm xã hội của loài người.

giáo dục học là gì

giáo dục học là gì

Khái niệm Giáo dục ( nghĩa rộng) cần làm sáng tỏ khái niệm nhân cách và khái niệm xã hội hoá con người.
Hình thành nhân cách: Là quá trình phát triển con người về mặt sinh lý, tâm lý và xã hội, mang tính chất tăng về lượng và biến đổi về chất. Quá trình này xảy đến do ảnh hưởng của các nhân tố bên trong (bẩm sinh, di truyền,…), và các nhân tố bên ngoài (hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xã hội, tác động giáo dục), do ảnh hưởng của hành động tự phát, ngẫu nhiên, chưa được kiểm soát và các tác động có mục đích, có tổ chức, kiểm soát được.

Xã hội hoá con người: Là quá trình có tính chất xã hội hóa để hình thành nhân cách. Quá trình này gồm các tác động do những nhân tố xã hội; xã hội tác động có mục đích, có tổ chức tới cá nhân, ngược lại cá nhân tích cực tái sản xuất các mối quan hệ xã hội bằng hoạt động tham gia tích cực vào môi trường xã hội. Từ đó, giáo dục học là sự xã hội hoá con nguời chỉ dưới những tác động có mục đích và có tổ chức.

Khái niệm giáo dục (theo nghĩa hẹp): Là bộ phận của quá trình sư phạm, là quá trình hình thành nên cơ sở khoa học của thế giới quan, niềm tin, tình cảm, thái độ, những tính cách, những hành vi, thói quen cư xử đúng đắn trong xã hội.

định nghĩa giáo dục học là gìChức năng trội của quá trình giáo dục nghĩa hẹp chỉ được thực hiện trên cơ sở vừa tác động đến mặt ý thức, vừa tác động đến mặt tình cảm và hành vi.

Giáo dưỡng là quá trình con người lĩnh hội hệ thống tri thức nhất định về khoa học tự nhiên, xã hội và về tư duy.

Đối tượng nghiên cứu của giáo dục học là gì?

Giáo dục học nghiên cứu lĩnh vực của con người, vậy đó là vấn đề nào của con người?

Giáo dục học là khoa học về giáo dục con người. Đối tượng nghiên cứu là bản chất, qui luật của hoạt động giáo dục con người, nó có mục đích, mục tiêu, nội dung, phương pháp, và các hình thức giáo dục con người có tổ chức hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.

Giáo dục học là phạm trù rộng, mục đích là nghiên cứu và đào tạo con người để loài người phát triển tư duy và có ích cho xã hội.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi ngay