Giáo dục thường xuyên là gì? Có chức năng như thế nào?

Giáo dục thường xuyên là gì? Có chức năng như thế nào?

Giáo dục thường xuyên là gì? Có chức năng như thế nào? Các hình thức giáo dục thường xuyên hiện nay là gì? Theo quan điểm của THIẾT KẾ WEBSITE GIÁO DỤC thì Giáo dục thường xuyên là đào tạo vừa học vừa làm, điều này có ích rất nhiều các bạn học sinh, là giải pháp hữu hiệu khi các trường công lập bị quá tải.

Khái niệm giáo dục thường xuyên là gì?

Giáo dục thường xuyên được nói đến rất thường xuyên, nhưng định nghĩa về nó thì vẫn chưa có sự thống nhất.

Khi phân chia hệ thống giáo dục ra làm 2 hệ nhỏ là hệ thống giáo dục ban đầu và hệ thống giáo dục tiếp tục, thì sự liên kết, kết nối và được tiến hành không đứt đoạn nhờ có sự đan xen và liên tục của việc học.

Giáo dục thường xuyên là một hệ thống gồm các loại hình học tập thuộc hệ thống giáo dục tiếp tục. Giáo dục thường xuyên không có các hình thức giáo dục chính quy trong hệ thống giáo dục ban đầu.

Giáo dục thường xuyên hầu hết là dành cho người lớn. Trong trường hợp này, giáo dục thường xuyên trùng khớp với giáo dục người lớn.

giáo dục thường xuyên là gì

Nội dung của giáo dục thường xuyên

– Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục.

– Cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

– Chương trình đào tạo, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ.

– Giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục.

Các hình thức thực hiện giáo dục thường xuyên

– Vừa đi học vừa đi làm.

– Đào tạo từ xa.

– Tự học nhưng có hướng dẫn.

Trên thực tế, những chương trình như trên thường được dành đến những người phải bỏ học giữa chừng khi đang học trong trường chính quy, những người nghèo hoặc thất nghiệp, những người di cư, những phụ nữ ít có cơ may học tập…

khái niệm giáo dục thường xuyên là gì

Chức năng của giáo dục thường xuyên như thế nào?

– Chức năng thay thế: Giáo dục thường xuyên tạo cơ hội học lần thứ 2 cho những ai chưa bao giờ đi học, từ đó mang lại công bằng xã hội và bình đẳng trong giáo dục.

– Chức năng nối tiếp: Với những người bỏ học giữa chừng giáo dục thường xuyên nối lại quá trình học tập của họ.

– Chức năng bổ sung: Nhiều người khi đã học xong rồi, những cảm thấy mình vẫn còn thiếu tự tin về kiến thức, những kỹ năng nào đó trong quá trình lao động, giao lưu xã hội… Sự thiếu hụt này làm cho họ khó phát triển với công việc, mối quan hệ…

– Chức năng hoàn thiện: ở chức năng này, giáo dục thường xuyên mang lại cơ hội học tập làm tăng vốn kinh nghiệm của mình đầy đủ hơn, năng lực hoạt động được nâng cao, những phẩm chất nhân cách được phát triển hài hoà và hoàn chỉnh hơn.

Giáo dục thường xuyên cũng là một hệ thống thành phần của hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện chương trình học tập nhằm tạo điều kiện tốt đáp ứng mọi yêu cầu học tập của mọi người công dân.

Trên là tất cả những giải đáp cho câu hỏi giáo dục thường xuyên là gì? Các hình thức và chức năng của giáo dục thường xuyên hiện nay.

Tham khảo thêm : Giáo dục hướng nghiệp là gì?

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *